0 голосов
20 просмотров

За якими критеріями оцінюється якість зерна?

от (20 баллов) по предмету Другие предметы

1 Ответ

0 голосов
от Начинающий (191 баллов)

Відповідь:

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері зберігання зерна та продуктів його

переробки та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності

харчових продуктів та захисту споживачів належать:

види господарської діяльності;

строк провадження господарської діяльності у сфері зберігання зерна та

продуктів його переробки;

види порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна та

законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської

діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують

плановому періоду;

кількість порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна та

законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської

діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують

плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за

додержанням вимог законодавства про зерно та ринок зерна, проведених

щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують

плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим,

дев’ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

...