0 голосов
30 просмотров

Салттуу маданият дегенди кандайча тушуносунор ? Кыргыз элинин салттуу маданиятына эмнелер кирет? Мисалдарды келтиргиле,томонку сүрөттөргө таянгыла Маалыматты жалпы класска айтып беруудө томонку улгуну колдонгула .Улгу : Биз ... кыргыз элинин салттуу маданиятына кирет деп ойлойбуз,себеби ... Помогите ! вообще не понимаю Кыргызский ​


image
от (14 баллов) по предмету Кыргыз тили

Ваш ответ

Отображаемое имя (по желанию):
Конфиденциальность: Ваш электронный адрес будет использоваться только для отправки уведомлений.
Анти-спам проверка:

Чтобы избежать проверки в будущем, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
0 голосов
от (14 баллов)

Ответ:Биз манас айтуу, кыргыздын улуттук аспаптары, илгертеден калган боз уйу, улуттук оюндары, канаттуулары кыргыз элинин салттуу маданиятына кирет деп ойлойбуз, себеби булар ата-бабабыздан калган салт-санааны чагылдырат.

Объяснение:

...